© 2009 Landstrygerne.dk

Tur og Grill

Vi var 6 medlemmer og 1 på gæstevisit og 1 bagsædepassager, der mødtes på mødepladsen. Der var forslag om en tur

til Helnæs. Vi kørte ad motorvejen og gl. landevej til Vissenbjerg, hvor der blev tanket på mc.erne. Vi fortsatte til Bred, hvor der mod Glamsbjerg er en dejlig snoet vej, hvor der kan øves i svingteknik. Inden vi fik os besindet til at køre, kom en lille lastbil i mellem os, således at 4 mc.er kom til at ligge bagved, og den sneglede sig at sted med ca. 40 km/t.

Vi ankom til Glamsbjerg, hvor vi mødte med de andre. Der var tid til en rygepause.

Vi fortsatte mod Helnæs, hvor vi endte ved Fyret, hvor vi konstaterede, at toiletterne var lukkede. Der blev fundet et  par buske.

Vi kørte lidt rundt på sydvestfyn og endte ved Løgismose Camping, hvor der var rygepause. Pigerne fandt ud af, at toiletterne var

lukket, men de fandt noget brugeligt.

Det var tid til at vende tilbage til Odense, hvor der var kaffe og grill hos Lene og Carsten.

Der blev anrette borde og stole i garagen, medens kaffen blev brygget.

Så blev grillen tændt og den stod på pølser og kartoffelsalat og en enkelt pilsner.

En rigtig dejlig dag med dejligt vejr.